federalleşme

a. Federalleşmek durumu.

"federalleşme" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


federalleşmek

(nsz) Federal duruma gelmek.

"federalleşmek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


federatif

sf. Federalizme bağlı veya uygun olan.

"federatif" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


federe

sf.

"federe" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


federe olmak

Güreş sporu ile uğraşacağı resmî örgütlerce belgelenen ve kütüğe geçirilen kurum durumuna gelmek.

"federe olmak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fedik

Kaynamış buğday, mısır.

"fedik" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fedil

Yufka.

"fedil" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fedire

Tahta bakraç.

"fedire" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fedorov cisimleri

(…)

"Fedorov cisimleri" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


feed-back etki

Başa tepki.

"feed-back etki" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


feedback

Ses algılayıcı mikrofon veya manyetiklerin, hoparlörden gelen sesi algılayarak tekrar hoparlöre iletmesi sonucunda oluşan ötme şeklindeki gürültü.

"feedback" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


feedbek

Başa tepki.

"feedbek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


feerik

Perilere ilişkin; olağanüstü:“Nitekim bir akşam... oh, ne acayip, ne feerik bir akşamdı o!...” -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün, 181.

"feerik" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fefetara

Kelebek.

"fefetara" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


feget

bk. fahat

"feget" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fegge

Ziyafet sofrası.

"fegge" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


feggir

bk. fahir

"feggir" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


feğat

bk. fahat

"feğat" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


feğeldemek

Mevsim başında haşarat ortaya çıkmak.

"feğeldemek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


feğeldeşmek

Toplu halde oynamak, ayaklara dolaşmak: Kapıda çocuklar feğeldeşiyor.

"feğeldeşmek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehamet

a. (feha:met) esk.

"fehamet" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fehamet

Söyleyiş: (feha:met) Cinsiyet: Erkek

"Fehamet" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehametli

sf.

"fehametli" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fehamettin

Söyleyiş: (feha:mettin) Cinsiyet: Erkek
Dinin büyüklüğü, ululuğu.

"Fehamettin" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehet

bk. fahat

"fehet" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehil

Damızlık koyun, keçi.

"fehil" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fehim

Cinsiyet: Erkek
Anlayışlı, zeki, akıllı kimse.

"Fehim" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehim, -hmi

a. esk. Anlama, kavrama.

"fehim, -hmi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fehimdar

Cinsiyet: Erkek
Zekâ, anlayış, kavrayış sahibi kimse.

"Fehimdar" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fehime

Söyleyiş: (fehi:me) Cinsiyet: Kız
Anlayışlı, zeki, akıllı kimse.

"Fehime" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fehimli

Yozgat ili, Yenifakılı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

"Fehimli" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehir

Kalp, yürek: Fehrim kırıldı.

"fehir" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehlân

Bir kaç kez sürülmüş tarla.

"fehlân" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehle

Amele, işçi.

"fehle" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehlifasıhlıh

< Ar. fi'l-fâsık: aşüftelik; kötü yolda olma

"fehlifasıhlıh" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fehling çözeltisi

(kimya)

"Fehling çözeltisi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fehling deneyi

Karbonhidratların indirgeyici özelliğini göstermek için veya indirgeyici özelliğe sahip olan karbonhidratların varlığının tayininde kullanılan kalitatif bir deney. İdrarda şeker aramada kullanılır.

"Fehling deneyi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


FehlingA çözeltisi

Bakır sülfatın % 7’lik solüsyonu, Fehling I çözeltisi.

"FehlingA çözeltisi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fehlingayracı

Fehling A ve B çözeltisinin eşit miktardaki karışımı.

"Fehlingayracı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


FehlingB çözeltisi

Sodyum hidroksitin % 10’luk solüsyonu ile hazırlanmış % 35’lik sodyum potasyum tartarat, Fehling II çözeltisi.

"FehlingB çözeltisi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


FehlingI çözeltisi

Fehling A çözeltisi.

"FehlingI çözeltisi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


FehlingII çözeltisi

Fehling B çözeltisi.

"FehlingII çözeltisi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehme

Korku, ürperti.

"fehme" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehmeli

Korkunç, korkulu.

"fehmeli" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehmetme

a. Fehmetmek işi.

"fehmetme" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehmetmek, -der

(-i) (fe'hmetmek) Anlamak, kavramak.

"fehmetmek, -der" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fehmi

Cinsiyet: Erkek
Anlayış, kavrayışla ilgili olan.

"Fehmi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fehmiye

Cinsiyet: Kız
Anlayış, kavrayışla ilgili olan.

"Fehmiye" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehre çamırı

Tuğla, kiremit, testi gibi şeyler yapmaya yarayan kırmızı ya da kurşunî renkli kil.

"fehre çamırı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fehva

a. (fehva:) dil b. esk.

"fehva" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

Sosyal Medya