fonksiyonel ve adinamik bağırsak tıkanması

Bağırsak felci.

"fonksiyonel ve adinamik bağırsak tıkanması" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonelin birinci variyasiyonu

(…)

"fonksiyonelin birinci variyasiyonu" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonelin Hamiltoniyeni

(…)

"fonksiyonelin Hamiltoniyeni" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonelin ikinci variyasiyonu

(…)

"fonksiyonelin ikinci variyasiyonu" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonlar sınıfı

(...)

"fonksiyonlar sınıfı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonlar uzayı

Elemanları fonksiyonlar olan uzay.

"fonksiyonlar uzayı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonların çarpımı

(…).

"fonksiyonların çarpımı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonların farkı

(…)

"fonksiyonların farkı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonların oranı

(…)

"fonksiyonların oranı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonların toplamı

(…)

"fonksiyonların toplamı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonun (N)-özelliği

N.N. Luzin'in tanımına göre, ölçümü sıfır olan her E kümesinin f(E) görüntüsü de sıfır ölçümlü küme olduğunda, f(x) fonksiyonu (N)-özelliğine sahiptir denir. Mutlak sürekli fonksiyonlar (N)-özelliğini sağlar.

"fonksiyonun (N)-özelliği" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonun değeri

f : A —> B fonksiyonu verildiğinde A kümesindeki bir x elemanı için f(x) elemanı.

"fonksiyonun değeri" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonun ekstremum değeri

Gerçel değerli bir fonksiyonun yerel maksimumu veya yerel minimumu veya tanımlı olduğu aralıkta aldığı en büyük ve en küçük değerlerden herhangi biri.

"fonksiyonun ekstremum değeri" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonun grafik üstü

(…)

"fonksiyonun grafik üstü" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonun hemen hemen periyodu

bk. hemen hemen periyodik fonksiyon.

"fonksiyonun hemen hemen periyodu" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonun kaldırılmışı

(…)

"fonksiyonun kaldırılmışı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonun Lebesgue noktası

(…)

"fonksiyonun Lebesgue noktası" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonun seriye açılımı

(…)

"fonksiyonun seriye açılımı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonun sıfırı

(…)

"fonksiyonun sıfırı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonksiyonun tipi

(…)

"fonksiyonun tipi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonlama

İktisadi birimlerin özkaynaklarını kullanarak ya da borçlanarak kaynak sağlaması.

"fonlama" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonlamak

Kulak çınlamak.

"fonlamak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonograf

a. Gramofon: “Kapıya daha yakın bir yerde belki o yüzden girerken farkına varamadığım bir de borulu fonograf.” -A. İlhan.

"fonograf" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonografi

a. Seslerin gerektikçe tekrarlanmasını sağlamak için bunların titreşimlerini, madde üzerine iz olarak geçirme yöntemi.

"fonografi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonoğraf

Fonograf: § “Beyoğlu bebeği addolunduğu zamanlar sanki karnına fonoğraflar konulmuş da çocuklar için istibdat olunacak sözleri söylüyormuşçasına ...” -Ahmet Midhat Efendi, Jön Türk, 66.

"fonoğraf" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonojenik

sf. Sesi radyoya veya fonografa uygun olan (kimse).

"fonojenik" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonokardiyografi

Kalp seslerinin mekanik kaydı.

"fonokardiyografi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonokardiyogram

Hem sistolik ve diastolik kalp sesleri hem de iç ve dış kalp üfürümlerin mikrofon sayesinde alınması, filtre cihazıyla belirli ses frekanslarının seçilmesi, ayrıca bir kuvvetlendirici ve bir yazıcı yardımıyla kalp sesi eğrisinin kaydedilmesi.

"fonokardiyogram" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonolit

a. min. Sesli taş.

"fonolit" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonolit, seslitaş

(jeoloji)

"fonolit, seslitaş" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonolog, -ğu

a. (l ince okunur) Ses bilimci.

"fonolog, -ğu" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonoloji

a. (l ince okunur) Ses bilimi.

"fonoloji" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonolojik

sf. (l ince okunur) db. Ses bilimsel.

"fonolojik" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonotelgraf

a. Telefonla iletilen telgraf.

"fonotelgraf" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fons

anat. Kaynak, çeşme.

"fons" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


font

(I) a. Dökme demir.

"font" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fontana yöntemi

Spiroket mikroorganizmaların ortaya konması amacıyla amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi kullanılarak yapılan histopatolojik boyama yöntemi.

"Fontana yöntemi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fontana-Masson boyası

Melanom, feokromositom ve karsinoid tümörlerin tanısı için melanin ve arjantofin materyalin ortaya konmasında kullanılan histopatolojik boyama yöntemi.

"Fontana-Masson boyası" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fontanel

Baş iskeletinin kemikleri arasında bir zarla kapanan alan ya da açıklık.

"fontanel" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fontanelle

Bıngıldak, fontikulus.

"fontanelle" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fontanka

Fıskiye, fışkırık: § “Hem her gün, herhangi bir saatte “fontanka”nın üzerinde karşılaştığım küçük ihtiyara...” -Ruşen Eşref Ünaydın, C. 9, 126.

"fontanka" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fontikulus

anat. Kaynakçık, dere, bıngıldak.

"fontikulus" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Fontinalis antipyretica

Su yosunu.

"Fontinalis antipyretica" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonu

Su bardağı.

"fonu" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fônus

Fener.

"fônus" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


fonü

Huni.

"fonü" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


footswitch

Eller gitar çalmakla meşgul iken, normalde yükselteç üzerinden elle yapılabilecek ses sinyalindeki değişikliklerin, kutusu üzerinde bulunan pedal veya düğme biçimindeki bir anahtar yoluyla ayakla yapılabilmesine olanak tanıyan devre.

"footswitch" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


FOQ

Denizyolu taşımacılığında dışsatımcı tarafından dışalımcıya adı belirtilen varış limanında malın gümrük vergileri ödenmemiş olarak teslim edilme biçimi ve buna dayalı fiyat. krş. DEQ

"FOQ" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


for

Güçlü, sağlam: § “Ne kuvvetli, ne “for” bir eliniz var, dedi.” -Nazım Hikmet Ran, Kan Konuşmaz, 71.

"for" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


FOR

Genellikle canlı hayvanlardan oluşan malların satıcı tarafından, alıcının belirlediği demiryolu istasyonunda teslim edilmesi yükümlülüğünü içeren bir teslim biçimi ve buna dayalı fiyat.

"FOR" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

Sosyal Medya