örümciiksel

Arachnoïdien, nne (liquide)

"örümciiksel" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örümcük

Arachnoïde

"örümcük" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örümcük yalımı

Arachnoîdite

"örümcük yalımı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örümcükçe

Arachnoîdite

"örümcükçe" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örümcüksel zar yalımı

Arachnoïdopiemérite séreuse

"örümcüksel zar yalımı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örümçek

örümcek

"örümçek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüme

Hayvan sesi, ürüme.

"örüme" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüme çekmek

Davar sürüsünü gece otlamaya götürmek.

"örüme çekmek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüme kaldırmak

Davarları gece yayılmaya kaldırmak.

"örüme kaldırmak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüme kalkmak

Sürü gece otlamaya kalkmak.

"örüme kalkmak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örümek

Yapmak

"örümek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örümlü yapılı soru

Olanaklı ya da verilebilecek yanıtları kendi içinde ve kendisiyle birlikte sunan yapılı soru.

"örümlü yapılı soru" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örümsüz yapılı soru

Olanaklı yanıtları bir seçenekler dizisi biçiminde kendisinden ayrı sunan yapılı soru.

"örümsüz yapılı soru" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örün

Albuginé

"örün" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Örün

Cinsiyet: Erkek

"Örün" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örün: gençlerin tırnakları üzerinde bulunan aklık

Séline

"örün: gençlerin tırnakları üzerinde bulunan aklık" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüncül yoğunca

Hyperépidose

"örüncül yoğunca" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örünç

Rüşvet.

"örünç" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Öründü

Cinsiyet: Erkek
Seçkin, seçilmiş, beğenilen.

"Öründü" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


öründülemek

Seçmek, beğenmek.

"öründülemek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Örüner

Cinsiyet: Erkek
Açık tenli kimse.

"Örüner" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüng

arpacıya (afsuncuya) verilen para

"örüng" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örünger

Yel.

"örünger" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örünlü

Albugineux

"örünlü" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örünmek

Hayvanlar gece yayılmak, otlamak.

"örünmek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüntü

a. Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi.

"örüntü" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüntü artalanı

pattern background

"örüntü artalanı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüntü çözümlemesi

Ölçek soruları topluluğu içinde belirli ve önemli bir ilke çevresinde salkımlanabilecek soruları bulma.

"örüntü çözümlemesi" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüntü önalanı

pattern foreground

"örüntü önalanı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüntü tanıma

Bir görüntüde yer alan anlamlı biçimlerin özdevimli biçimde çözümlenerek tanınmasıyla ilgili araç, gereç, yöntem ve teknikleri geliştirmeyi amaçlayan çalışma alanı.

"örüntü tanıma" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüntülü örnekleme

bk. dizgesel örnekleme.

"örüntülü örnekleme" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örünü örünü

Kollarını sallaya sallaya (gezmek için).

"örünü örünü" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüsdü

Ayaküstü, ayakta.

"örüsdü" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüsger

Yel.

"örüsger" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüsker

Ayağa giyilen küçük yemeni.

"örüsker" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüstü

Ayaküstü, ayakta.

"örüstü" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüş

a. Örme işi.

"örüş" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüşmek

Kavgada birbirine girmek.

"örüşmek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Örüşmüş

Iğdır ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

"Örüşmüş" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüştü

Ayaküstü, ayakta.

"örüştü" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüştürmek

Bir şeyi gelişigüzel örmek.

"örüştürmek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüşük üçlü

Dante’nin Divina Commedia’da kullandığı koşuk şekli ki uyakları birbiriyle örüşük üçlülerden meydana gelir.

"örüşük üçlü" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüt

Sürünün gece otlaması.

"örüt" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüt çevre

péristroma

"örüt çevre" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüt suyu

Kimi kimyasal özdeklerin, sulu çözeltiden katı evreye geçerken oluşturdukları örüt yapıya kattıkları su.

"örüt suyu" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örüt yapısı

Üç boyutlu örgüde, özdeğin atom ya da moleküllerinin özgün dizilişleri.

"örüt yapısı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örütbilim

Örütlerin iç ve dış özelliklerini, oluşum ve değişim koşullarını inceleyen bilim dalı.

"örütbilim" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örütlenme, örütlendirme

Çözünmüş, erimiş, sıvı ya da gaz durumundan düzenli ve özgün biçimi olan katı evreye geçiş süreci.

"örütlenme, örütlendirme" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örütmek

Davarı gece otlatmak.

"örütmek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


örütsü

Oluşum bozukluğu gösteren çok küçük örüt.

"örütsü" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

Sosyal Medya