zagoda

Salamura yapılmış yeşil zeytin.

"zagoda" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zagon

Bulunç, vicdan.

"zagon" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zagor

Dişisini arayan, kızgın keklik.

"zagor" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zâgra

Zagra

"zâgra" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zaguda

Salamura yapılmış yeşil zeytin

"zaguda" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zagun

Erkeklik organı.

"zagun" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zaguncu

İşkenceci, işkence yapan

"zaguncu" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağ

a. hlk. Kılağı.

"zağ" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağ vermek

Pohpohlamak, övüp hız vermek.

"zağ vermek" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağ zağ

Çok, güçlü.

"zağ zağ" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağal

Tahıldaki yabancı nesne.

"zağal" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağal olmak

Av hayvanı, avcıdan kaçabilir ustalıkta olmak.

"zağal olmak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağana

Su kıyılarında yaşayan kırkayak benzeri bir hayvan

"zağana" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağanos

a. hay. b. Bir cins doğan.

"zağanos" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağar

a. Bir cins çoban köpeği: “Azarlanmış bir zağar sümsüklüğüyle otelime kapandım.” -A. Gündüz.

"zağar" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağara

a. esk. Yakanın üzerine dikilen kürk.

"zağara" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağarcı

a. tar. Osmanlı Devleti'nde padişahın av köpeklerine bakan görevli.

"zağarcı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağarcı ortası

Yeniçeri ocağının, padişahın av köpeklerini yetiştirmekle görevli 64. ortası.

"zağarcı ortası" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağarcıbaşı

Zağarcı ortası komutanına verilen san.

"zağarcıbaşı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Zağarlı

Adana ili, Doğankent bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

"Zağarlı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağarlık

Evde odun konulan yer, odunluk.

"zağarlık" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağarlık, -ğı

a. Av köpeği gibi izleme: “Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam.” -M. A. Ersoy.

"zağarlık, -ğı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağbal

Erimemiş gömeçli mumlu bal

"zağbal" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağcı

a. Kılağı yapan kimse.

"zağcı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağcılık, -ğı

a. Kılağı yapma işi.

"zağcılık, -ğı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağı zağına

Ucu ucuna: iki metre kumaş aldım, zağı zağına yetişti.

"zağı zağına" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağılmak

Yılan kaçmak, kaymak.

"zağılmak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağılttak

Hızla, bir yere takılmadan (kayma için).

"zağılttak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağlama

a. Kılağılama.

"zağlama" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağlamak

(-i) hlk. Bilemek.

"zağlamak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağlaman

Balkon.

"zağlaman" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağlanmak

Güçlenmek, semiz duruma gelmek.

"zağlanmak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağlatmak

Açmak, boşaltmak (iplik vb. için).

"zağlatmak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağlı

sf. Kılağılı: “Zağlıdır sizin dilleriniz, hiç istemez onları biletmek.” -H. R. Gürpınar.

"zağlı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağma

Üzengi kayışı.

"zağma" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağmak

Hızla, akarcasına kayıp gitmek

"zağmak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağmet

Zahmet

"zağmet" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


Zağnos

Cinsiyet: Erkek
Bir tür doğan kuşu.

"Zağnos" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağra

Buğday ya da arpa saklama sandığı. (Kayı -Eskişehir)

"zağra" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağrak

Altı okka tahıl alan kile.

"zağrak" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağsız

sf. Kılağısız.

"zağsız" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağsızlı

Ashénique

"zağsızlı" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağsızlık

indisposition

"zağsızlık" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zağuda

Salamura yapılmış yeşil zeytin

"zağuda" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zaha

Lohusa.

"zaha" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zahan

Sahan.

"zahan" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zahar

Her halde, evet öyle.

"zahar" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zahat

Saat.

"zahat" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zahavel

Ahır süpürmekte kullanılan uzun süpürge.

"zahavel" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.


zahenk

Gizli cinsel ilişkilere aracılık eden, göz yuman kişi.

"zahenk" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.

Sosyal Medya