1. Yapısında magnezyum klorür, alkalileştirici olarak sodyum sitratla sodyum asetat içeren ve dehidratasyonun tedavisinde kullanılan modifiye ringer çözeltisi.
  2. isolyte