Türkçe'nin bütün söz varlığını bir araya getiren ve ortak bir veri tabanında kullanıma sunulan Büyük Türkçe Sözlük, yazı dilimizin söz varlığının yanı sıra bütün bilim, sanat ve spor terimlerini, yer adlarımızı, kişi adlarımızı, bölge ağızlarımızdaki ve kaynaklarımızdaki sözcükleri, deyimleri içermektedir. Büyük Türkçe Sözlük, anlamını öğrenmek istediğiniz herhangi bir sözün; ölçünlü dilde veya ağızlarda kullanılan sözcük, deyim, terim, özel ad olup olmadığına bakmadan tek veri tabanında arama yapma imkânı sağlamaktadır.

Her düzeydeki öğrenim kurumları, öğretmenler, öğrenciler, araştırmacılar, bilim adamları, işadamları, çevirmenler ve Türkçe'yi doğru kullanmak isteyen herkes için benzersiz bir başvuru kaynağı.Türkiye Türkçe'sinin son çeyrek yüzyılının en yetkin sözlüğü. Yaklaşık 360.000 madde ve iç maddeden oluşan bir sözvarlığı.

Bilim, sanat, felsefe, hukuk, teknoloji, ticaret ve ekonomi terimlerinin Türkçe karşılıkları.

Büyük Türkçe Sözlük, Türkçe'nin en zengin sözlüğü olma özelliğini taşıyor.

Büyük Türkçe Sözlük'te çoğunluğu Mehmet Âkif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Refik Halit Karay, Necip Fazıl Kısakürek, Nureddin Topcu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa'dan olmak üzere Yunus Emre'den günümüze Türk edebiyatının yüzlerce şair ve yazarından seçilmiş örnek cümlelere yer veriliyor.

Hukuk, iktisat, edebiyat, felsefe, biyoloji, coğrafya, denizcilik, askerlik, dilbilgisi, fizik, kimya, madencilik, mantık, matematik, mitoloji, mûsıki, sinemacılık, siyaset, spor, tarih, tasavvuf, tıp vb. alanlarla ilgili kelime ve terimler geniş ölçüde yer alıyor.

İngiltere'nin ünlü Oxford Üniversitesi'nin şarkiyatcılarından Prof. Dr. Goefry L. Levis, Büyük Türkçe Sözlük için "Tüm iyi lugatların kalitesine sahip" tanımlamasını yapmaktadır. Başka bir türkolog da (Prof. Dr. Miryana Teodosiyeviç) Büyük Türkçe Sözlük'ü "leksikoloji (sözlükbilimi) çalışmalarına yapılmış çok önemli bir katkı" olarak nitelemektedir.

Sosyal Medya